Wild King Salmon

Wild King Salmon

Regular price $24.00

8oz. Line caught Wild King Salmon by Olympia’s own Wilson Fish Co.