Wild King Salmon

Wild King Salmon

Regular price $17.50

8oz. Line caught Wild King Salmon by Olympia’s own Wilson Fish Co.